„Ludzie mogą zamykać oczy na wielkość, na grozę, na piękno i mogą zamykać uszy na melodie albo na bałamutne słowa. Ale nie mogą uciec przed zapachem. Zapach jest bowiem bratem oddechu. Zapach wnika do ludzkiego wnętrza wraz z oddechem i ludzie nie mogą się przed nim obronić, jeżeli chcą żyć. I zapach idzie prosto z serc i tam w sposób kategoryczny rozstrzyga o skłonności lub pogardzie, odrazie lub ochocie, miłości lub nienawiści. Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę nad sercami ludzi”.   Patric Suskind „Pachnidło”, Świat Ksiażki , Warszawa 1996   Aromaterapia to metoda medycyny naturalnej polegającej na stosowaniu olejków eterycznych które wprowadza się do organizmu poprzez układ oddechowy i skórę. Olejki te oddziałują na naszą psychikę a także wykazują działanie farmakologiczne. Metodami stosowanymi w zabiegach aromaterapii są: ♦ Inhalacje z użyciem np. kominków, które rozpraszają zapach olejków w naszym otoczeniu ( domu, pracy itp) ♦ Masaże za pomocą olejków rozcieńczonych w odpowiednim nośniku np: w olejach roślinnych ♦ Kąpiele – olejki dodaje się do kąpieli wodnej. Taka kąpiel działa relaksująco i regeneracyjnie. Wykazuje także działanie odświeżające i dezynfekujące. W naszej ofercie znajdują się skomponowane mieszanki olejków stosowane w takich dolegliwościach jak: Depresje Lęki Nerwice Migreny Zaburzenia nastroju Zmęczenie Poprawa pamięci i koncentracji Mieszanka do kąpieli leczniczej (bakteryjne, grzybicze  problemy skórne ) Polecamy Posiadamy także  rewelacyjne kominki aromaterapeutyczne w cenie 24.50 zł. za sztukę.

Olejki  eteryczne p/kleszczom

Choroby odkleszczowe Kleszcze zaliczamy do najgroźniejszych pasożytów zewnętrznych ludzi i zwierząt. Są one wektorami wielu czynników chorobotwórczych, wywołujących choroby zakaźne. Mogą przenosić wiele wirusów (kleszczowe zapalenie mózgu, zapalenie mózgu Prowassen, choroba skokowa owiec), bakterii (borelioza z Lyme, echrilioza, tularemia), także riketsji (plamista gorączka Gór Skalistych, gorączka Q) i pierwotniaków (babeszjoza). Najczęstszymi chorobami odkleszczowymi u człowieka są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Borelioza Borelioza, określana także jako choroba z Lyme lub krętkowica kleszczowa, jest zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterie krętkowe, m.in. Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borelia afzeli czy Borellia japonica. Krętki te przenoszone są na człowieka przez kleszcze. Borelioza została opisana po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Lyme w stanie Connecticut w 1975 roku, stąd jej nazwa. Do zakażenia dochodzi w czasie bezpośredniego kontaktu kleszcza z żywicielem. Po przedostaniu się śliny kleszcza do krwioobiegu człowieka rozpoczyna się proces namnażania krętków. Jest to choroba układowa, charakteryzująca się występowaniem objawów dermatologicznych, stawowych, kardiologicznych oraz neurologicznych. Nieleczona borelioza przebiega u człowieka w trzech etapach:

  1. Pierwszy etap to tzw. infekcja zlokalizowana, charakteryzująca się wystąpieniem rumienia wędrującego (erythema migrans), pojawiającego się w miejscu ukąszenia. Rumień ten może zniknąć i pojawić się w innym miejscu ciała, stąd jego nazwa. Jeżeli pojawia się w kilku miejscach równocześnie, mówimy o rumieniu rozsianym (występuje on jednak już w drugim stadium choroby). Inną zmianą skórną w pierwszym stadium zakażenia jest tzw. łagodne limfocytowe nacieczenie skóry lub pseudo chłoniak skóry. Jest to sino-czerwony, twardawy guzek skóry. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z nowotworem – chłoniakiem, nazwa ta wzięła się stąd, że pojawiający się twardawy guzek skóry, powodujący niekiedy powiększenieokolicznych węzłów chłonnych, kieruje podejrzenie w kierunku nowotworu. Zmiana ta jest jednak dużo rzadziej występująca niż rumień.
  2. Drugi etap występuje po upływie kilku miesięcy od zakażenia. Jest to infekcja rozproszona, w której dominują takie objawy jak: dolegliwości stawowe, podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych oraz nerwów obwodowych, a także zmiany w układzie krążenia (zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia przewodnictwa i rytmu, zapalenie osierdzia). W sporadycznych przypadkach może dojść do kardiomiopatii rozstrzeniowej.
  3. Długotrwała nie leczona borelioza przechodzi w trzeci etap, w którym zmiany dotyczące układu nerwowego, stawów lub innych narządów utrzymują się przez przynajmniej 12 miesięcy. Zmianą skórną występującą w tym stadium jest przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn. Skóra staje się sino-czerwona, pojawia się ból, obrzęki, swędzenie, przeczulica, czyli nadwrażliwość tych miejsc na bodźce, mogą pojawiać się owrzodzenia, czyli ubytki naskórka. W stawach rozwija się proces zapalny i powstają zwyrodnienia, co dodatkowo pogarsza jakość życia chorego. Leczenie Leczenie boreliozy jest bardzo istotne, szczególnie we wczesnej fazie choroby. W leczeniu wykorzystuje się półsyntetyczne penicyliny oraz tetracykliny, np. amoxycylina w dawce 3,0 g na dobę przez 30 dni lub doksycyklina w dawce dobowej 200 mg przez trzy tygodnie. Można też stosować antybiotyki z grupy makrolidów, jak np. erytromycyna. W stanach cięższych, a zwłaszcza w bardziej zaawansowanych stanach boreliozy wykorzystuje się cefalosporyny III-generacji zwłaszcza ceftriaksonu w dawkach 2,0 g na dobę przez 30-40 dni. Można też podawać dożylnie duże dawki penicyliny G. Znane też są próby pomyślnego leczenia boreliozy przy użyciu antybiotyków azalidowych (azytromycyna). Kleszczowe zapalenie mózgu Choroba jest wywoływana przez wirusa zaliczanego do flawirusów. KZM jest chorobą endemiczną na terenach Europy Środkowej i Wschodniej, aż po Ural. Jest ostrą wirusową chorobą zakaźną, której objawy dotyczą m.in. ośrodkowego układu nerwowego. Okres wylęgania wynosi średnio 1–2 tygodnie. Wbrew pozorom, nie każdy przypadek zakażenia człowieka wirusem kończy się dramatycznie przebiegającym zapaleniem mózgu. Znane są przypadki przebiegów tzw. poronnych, to znaczy skąpoobjawowych,niekiedy pod postacią podobną do grypy, rzadziej pod postacią stosunkowo łagodnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. Niekiedy u osób związanych zawodowo z lasami wykrywa się we krwi przeciwciała świadczące o przechorowaniu KZM, mimo że te osoby nie przypominają sobie aby kiedykolwiek chorowały. Tak więc bywają to przypadki bezobjawowe. Okres wiosenno-letni sprzyja wycieczkom do lasu, nad jezioro czy w góry. Spędzając czas na działce czy na łące, należy mieć świadomość zagrożeń wynikających z obecności kleszczy – pasożytów żywiących się krwią ludzi lub zwierząt. Farmakoterapia Wirus namnaża się w miejscu ukąszenia przez kleszcza, a potem drogą naczyń limfatycznych przedostaje się do okolicznych węzłów chłonnych i układu siateczkowo-śródbłonkowego, skąd jest transportowany z prądem krwi do O.U.N. Schorzenie ma przebieg dwuetapowy. Etap pierwszy trwa do 8 dni i odpowiada wiremii. W okresie tym dominują najczęściej objawy grypopodobne. Po tym czasie obserwuje się 20-dniowy okres bezobjawowy, po którym może dojść do zajęcia O.U.N. Najcięższą postacią KZM jest zapalenie mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych. Głównymi powikłaniami są objawy związane z układem nerwowym, takie jak porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Bardzo często dochodzi do zaników mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenia móżdżku.
  4. Leczenie i zapobieganie KZM Nie istnieje metoda leczenia przyczynowego KZM. Leczy się tylko objawy związane z zakażeniem wirusowym. Jedynym sposobem uniknięcia skutków choroby jest odpowiednia prewencja. Należy pamiętać o kilku zasadach: • zawsze nosić odpowiednią odzież w lesie czy na łące, która powinna zakrywać jak najwięcej części ciała, • w przypadku stwierdzenia na ciele obecności kleszcza, należy jak najszybciej usunąć go, najlepiej pęsetą (nigdy nie smarować kleszcza kremem czy smalcem). Po usunięciu pasożyta upewnić się, że w ciele poszkodowanego nie została główka. Miejsce ukłucia zawsze dokładnie zdezynfekować, • po wizycie w lesie dokładnie sprawdzić czy do ciała nie jest przytwierdzony kleszcz. Wymienione metody na pewno zmniejszą ryzyko ukąszenia i zakażenia, jednak najpewniejszym sposobem profilaktyki przeciwkleszczowej są szczepienia. Zalecane są wszystkim osobom przebywającym na terenach endemicznych: leśniczym i pracownikom leśnym, rolnikom, studentom, turystom itp. Szczepienie polega na pobudzeniu układu obronnego organizmu do wytworzenia przeciwciał obronnych. Schemat szczepienia obejmuje trzy etapy: I dawka – 0,5 ml podawana w zimowym okresie, II dawka – 0,5 ml po 3 miesiącach od pierwszego szczepienia, III dawka – po roku od drugiego szczepienia. Co trzy lata powinno się wykonać jedno szczepienie przypominające. Szczepionkę można stosować u dzieci od 1 r. ż. Kobiety w ciąży również powinny się zaszczepić. Gorączka Q Choroba zwana jest także atopowym zapaleniem płuc. Jest spowodowana przez riketsje Coxiella burneti, którego rezerwuarem jest bydło rogate, owce i kozy. Gatunki samic kleszcza Ixodes ricinus mogą być zainfekowane przez wspomniane roztocza. Gorączka Q może przebiegać w sposób bezobjawowy. W ostrych przypadkach pojawiają się objawy grypopodobne wraz z podwyższeniem temperatury ciała. U około 50% chorych rozwija się odoskrzelowe zapalenie płuc. Choroba w postaci przewlekłej może trwać nawet do 6 miesięcy, a jej powikłaniem jest zapalenie wsierdzia. Śmiertelność wynosi 2%. Babeszjoza Choroba ta nosi również nazwę piroplazmozy. U ludzi w Europie czynnikiem babeszjozy jest najczęściej B. divergens, natomiast w Ameryce Północnej – B. microti. Przebieg choroby jest różny. Najczęściej obserwowanymi objawami są: gorączka, dreszcze oraz bóle mięśniowe. Ponadto obserwuje się powiększenie śledziony oraz wątroby. Przypadki śmiertelne dotyczą raczej osób z niedoborem immunologicznym lub po usunięciu śledziony. Anaplazmoza Choroba ta zwana potocznie ludzką erlichiozą granulocytarną (HGE), jest wywoływana przez bakterie Anaplasma phagocytophilium, zaś jej przenosicielem jest kleszcz. W Polsce człowiek zaraża się w czasie żerowania kleszczy. Bakterie atakują komórki układu krwiotwórczego, siateczkowo-śródbłonkowego, w których tworzą tzw. morule. Mogą pojawić się nacieki limfo-histiocytarne w nerkach, sercu, oponach mózgowych oraz płucach. Jest to choroba wieloukładowa. Dominującym objawem tego schorzenia są objawy grypopodobne oraz zaburzenia świadomości. W przebiegu choroby może dojść także do niewydolności nerek,serca i o.u.n. Śmiertelność wynosi do 10%.
  5. STOSUJMY WIĘC NAST. OLEJKI ZAPACHOWE, „ODGANIAJĄCE” KLESZCZE m.in.:
Olejek bergamotki i Paczuli Olejki, najlepiej połaczyć i nałożyć delikatnie na ubiór. Wydzielajacy się zapach , odstrasza kleszcze i komary.