Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2a/u1,
56-120 Brzeg Dolny