Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie
przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W
przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i
nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich
danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie
udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane
osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz
wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i
cieszyć zakupami w www.bioherba.com.pl.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych www.bioherba.com.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Bioherba Carowicz&Nadziak kosmetyki naturalne s.c.
ulica Kraszewskiego 8\6, 58-500 Jelenia Góra
NIP : 6112795410, REGON : 380227338
II. System ochrony danych osobowych
ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W
szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a
www.bioherba.com.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas,
a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić
oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
4. System IT www.bioherba.com.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy
ochrony danych osobowych.
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.bioherba.com.pl,
dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego
formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci
uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i
historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie
poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.bioherba.com.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania
przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam
później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
www.bioherba.com.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez
przewoźników)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z
danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez
przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany
przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na

inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do
wystawienia dowodu sprzedaży;
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.bioherba.com.pl i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom
przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem
doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. DPD Polska sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 Spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10,
kapitał zakładowy: 228.604.000 PL
>
DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa
b. NIP: 9512417713, KRS: 0000631916 REGON: 365170883
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 21 479 000,00 PLN

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument
sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
a. Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898-16-47-572)
operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane
podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie
są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.bioherba.com.pl.
ww.bioherba.com.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
1. l Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków l www.dotpay.pl
l eCard S.A. ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa l www.ecard.pl
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku
w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas
przechowywania dokumentów księgowych.
C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji
lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje
handlowe z www.bioherba.com.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje
konto w www.bioherba.com.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego
newslettera.
Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:
1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP: 7811765125) operatora
serwisu EmailLabs
D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu
realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od
umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą
przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie
mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu
na www.bioherba.com.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta www.bioherba.com.pl.
W ramach www.bioherba.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach www.bioherba.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
www.bioherba.com.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.bioherba.com.pl;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych www.bioherba.com.pl;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i
personalizację interfejsu www.bioherba.com.pl;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej
dostosowanych do jego zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak
to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku
zablokowania plików cookies pochodzących z www.bioherba.com.pl nie możemy zagwarantować jego
poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu
odwiedzin w www.bioherba.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o
tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
A. www.bioherba.com.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta www.bioherba.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane
związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.bioherba.com.pl. Dane te gromadzone
są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju
przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy
adres wejścia na www.bioherba.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji
www.bioherba.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Www.bioherba.com.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286;
NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS:
0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i
nie przetwarzają ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.
B. www.bioherba.com.pl (cookies)
www.bioherba.com.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.bioherba.com.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania
www.bioherba.com.pl do Twoich potrzeb.
Www.bioherba.com.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym
cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.bioherba.com.pl (sesja trwa 30 dni od
ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.bioherba.com.pl; (sesja trwa 30
dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
5. personalizowania wyglądu www.bioherba.com.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm
sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do
koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty
podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od
ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim
urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.bioherba.com.pl źródeł ruchu i sposobu,
w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies
i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i
korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić
na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu
Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim
urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.bioherba,com.pl oceny poprawności i skuteczności
prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies
i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i
korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić
na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu
Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
www.bioherba.com.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących
się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do
realizacji usługi dostarczanej www.bioherba.com.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce
prywatności dane.
www.bioherba.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za
ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie
własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.
Www.bioherba.com.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

3. nie znam siedziby instagrama
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.bioherba.com.pl
bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje
zamieszczanie w www.bioherba.com.pl linki do innych stron internetowych.
Www.bioherba.com.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności
stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego
zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne
podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
tu tez instagram
VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych
Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, www.bioherba.com.pl dane takie
udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie
odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z
koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do
kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura
księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze,
przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami
stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz
bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub
prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
VII. Zmiana polityki prywatności www.bioherba.com.pl
www.bioherba.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.bioherba.com.pl lub
zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.bioherba.com.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-
mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://bioherba/polityka-
prywatnosci.

VIII. Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji,
a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt
www.bioherba.com.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych
sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich
danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail bioherba@wp.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz
zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail bioherba@wp.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Bioherba Carowicz&Nadziak kosmetyki naturalne s.c
ulica Kraszewskiego 8\6
Jelenia Góra 58-500
NIP: 6112795410
Regon 380227338