Akceptuj siebie! Jak tego nie zrobisz, nigdy nie będziesz szczęśliwa!